Funkcje TeamViewer

Funkcja Business Premium Corporate
Dostęp & zdalna kontrola komputerów
Spersonalizowane brandowanie
Bezpieczny dostęp bez nadzoru
Zdalne drukowanie dla Mac & Windows i dowolnej drukarce
Udostępnianie plików
Nieograniczona liczba urządzeń końcowych
Dostęp do pulpitów z poziomu wielu urządzeń
Zarządzanie urządzeniem & personalizacja aplikacji
Konsola zarządzania użytkownikiem & urządzeniem
Raporty o dostępie użytkownika
Biuro obsługi servicecamp
Wiele jednoczesnych połączeń
Masowe wdrożenie
Raporty o dostępie urządzenia
Gotowa możliwość integracji oprogramowania
Ceny: 1378 zł + VAT
2758 zł + VAT 4788 zł + VAT / rok
Ceny: Zakup Zakup Zakup